Έναρξη Χειμερινών Μαθημάτων 2015-16

Η Βαρδάκειος Σχολή ανακοινώνει την έναρξη κύκλου μαθημάτων και εργαστηρίων για ενήλικες:

Γλώσσες
• Ελληνικά για ξένους
• Αγγλικά
• Ισπανικά
• Ρωσικά
• Γαλλικά
• Γερμανικά

Εργαστήρια
• Ξυλογλυπτικής
• Κοπτικής-Ραπτικής

Πληροφορίες: κ. Άννα Δαλμυρά τηλ. 2281082573 – καθημερινά 10.00-14.00 και
Δευτέρα & Τετάρτη απόγευμα 18.00-20.00.

poster2015Η Βαρδάκειος Σχολή ανακοινώνει την έναρξη κύκλου μαθημάτων και εργαστηρίων για ενήλικες:

Γλώσσες
• Ελληνικά για ξένους
• Αγγλικά
• Ισπανικά
• Ρωσικά
• Γαλλικά
• Γερμανικά

Εργαστήρια
• Ξυλογλυπτικής
• Κοπτικής-Ραπτικής

Πληροφορίες: κ. Άννα Δαλμυρά τηλ. 2281082573 – καθημερινά 10.00-14.00 και
Δευτέρα & Τετάρτη απόγευμα 18.00-20.00.

You may also like...