Παρθενώνας- Μέτρο και τελειότητα

Ντοκιμαντέρ: «Παρθενώνας- Μέτρο και τελειότητα»
https://www.youtube.com/watch?v=8tVvykBVl9c

Ερωτήσεις κατανόησης
1. Πότε ξεκίνησε και πότε τελείωσε η κατασκευή του Παρθενώνα;

2. Από πόσα κομμάτια μαρμάρου αποτελούταν ο Παρθενώνας;

3. Ο ναός ήταν λευκός ή είχε χρώμα;

4. Γιατί ονομαζόταν «περίπτερος»;

5. Τι συμβολίζει το γλυπτό της Ίριδας; Πού βρίσκεται τώρα;

6. Τι είναι η « κρυφή αρμονία»;
Σωστό ή λάθος
1. Ο Παρθενώνας ήταν ιωνικού ρυθμού με στοιχεία δωρικού ρυθμού.
2. Οι γλυπτές επιφάνειες του Παρθενώνα βρίσκονταν στη ζωφόρο, στα αετώματα και στις μετώπες.
3. Τα γλυπτά του Παρθενώνα ολοκληρώθηκαν μαζί με τον ναό.
4. Η Ίρις βρισκόταν στη ζωφόρο.
5. Ο σηκός αποτελούταν από δύο δωμάτια που δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους.
6. Το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς βρισκόταν στην είσοδο του ναού και σώζεται έως και σήμερα

Ερωτήσεις κατανόησης

1. Πότε ξεκίνησε και πότε τελείωσε η κατασκευή του Παρθενώνα;

2. Από πόσα κομμάτια μαρμάρου αποτελούταν ο Παρθενώνας;

3. Ο ναός ήταν λευκός ή είχε χρώμα;

4. Γιατί ονομαζόταν «περίπτερος»;

5. Τι συμβολίζει το γλυπτό της Ίριδας; Πού βρίσκεται τώρα;

6. Τι είναι η « κρυφή αρμονία»;

Σωστό ή λάθος

1. Ο Παρθενώνας ήταν ιωνικού ρυθμού με στοιχεία δωρικού ρυθμού.
2. Οι γλυπτές επιφάνειες του Παρθενώνα βρίσκονταν στη ζωφόρο, στα αετώματα και στις μετώπες.
3. Τα γλυπτά του Παρθενώνα ολοκληρώθηκαν μαζί με τον ναό.
4. Η Ίρις βρισκόταν στη ζωφόρο.
5. Ο σηκός αποτελούταν από δύο δωμάτια που δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους.
6. Το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς βρισκόταν στην είσοδο του ναού και σώζεται έως και σήμερα