Το “HEALTHNIC Healthy and ethnic diet for inclusion” είναι ένα διετές πρότζεκτ χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ που προωθεί την υγιεινή διατροφή βασισμένη στο παραδοσιακό φαγητό από διαφορετικές εθνικές κουζίνες. Οι κύριες ομάδες στόχου προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, στις οποίες περιλαμβάνονται πρόσφυγες, μετανάστες και μακροχρόνιοι άνεργοι που θα ήθελαν να εξελίξουν τις μαγειρικές τους ικανότητες και να λειτουργήσουν διαδραστικά σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον.

Ο συντονιστής του πρότζεκτ είναι η Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης (Σύρος, Ελλάδα) και συντονίστριες οργανώσεις είναι οι: Danmar Computers LLC (Rzeszów, Πολωνία), Diciannove Società Cooperativa (Genoa, Ιταλία), ITT (Trallee, Ιρλανδία) and Merseyside Refugee Support Network (Liverpool, Ηνωμένο Βασίλειο).

Το πρότζεκτ “HEALTHNIC: Healthy and ethnic diet for inclusion” έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Ι.Κ.Υ. στα πλαίσια του προγράμματος Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, Στρατηγικές Συμπράξεις για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Αυτή η ιδέα αναπτύχθηκε μέσα από την εμπειρία των εταίρων δουλεύοντας με πολυεθνικές ομάδες αποτελούμενες από μετανάστες, πρόσφυγες και ανέργους σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς αποκάλυψαν ότι η άμεση και ενεργή εμπλοκή των ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο σε δραστηριότητες όπως η μαγειρική, η γλώσσα, η εκμάθηση ΤΠΕ, πυροδοτεί μια διαδικασία αμοιβαίας ενδυνάμωσης και μοιράσματος εμπειριών που οδηγεί σε ενσωμάτωση.

Μέσα σ`αυτό το γενικότερο πλαίσιο το πρότζεκτ βασίζεται σε μια μαθησιακή δομή 3 επιπέδων:

ΒΑΣΙΚΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΠΕ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ)
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ)
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
Μέσα από αυτό το πρότζεκτ, αναπτύσσουμε ένα νέο εκπαιδευτικό μέσο σχεδιάζοντας και διοργανώνοντας τα “Healthnic εργαστήρια”.

Τα εργαστήρια επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες όπως η οικιακή οικονομία και η εκπαίδευση για υγιεινή διατροφή, ενισχυμένα με ειδικό λεξιλόγιο σχετικό με τροφές, με φαγητά και μεθόδους προετοιμασίας φαγητών.

Συμπληρωματικά, οι συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες ΤΠΕ και δημιουργούν ενημερωτικές / εκπαιδευτικές ψηφιακές ιστορίες επικεντρωμένες στη γνώση που αποκτήθηκε από την επαφή με τις παραδοσιακές κουζίνες και την υγιεινή διατροφή.

Κανένας από μας δεν έχει την τέλεια “εθνική” κουζίνα, και η καθεμία έχει πολλά να μοιραστεί, έτσι μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον και να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο μαζί.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ HEALTHNIC ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που σας παρουσιάζουμε τον Πρακτικό Οδηγό για τα Healthnic Diet Εργαστήρια. Τα Healthnic Diet εργαστήρια δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν δεξιότητες στη μαγειρική, τη γλώσσα, την υγιεινή διατροφή την πολιτισμική ευαισθητοποίηση και τα ΤΠΕ.
Κατεβάστε τον Οδηγό και βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε ένα Healthnic Diet εργαστήριο:
• Εισαγωγή στη μέθοδο της συμμετοχικής μάθησης
• Δραστηριότητες για το χτίσιμο ομάδας και πολιτισμικές ανταλλαγές
• Θέματα κοινωνικής ένταξης
• Αναφορές στη διατροφική εκπαίδευση
• Οικιακή οικονομία και ενεργή πολιτειότητα
• Οδηγίες βήμα – βήμα στην οργάνωση ενός εργαστηρίου μαγειρικής
• Λεπτομερείς οδηγίες για τις δραστηριότητες ψηφιακής αφήγησης ιστοριών που θα εμπλέξουν τους συμμετέχοντες στην παραγωγή ψηφιακών βίντεο σχετικών με το φαγητό

Στο τέλος του Οδηγού υπάρχουν, επίσης, έξι παραρτήματα που προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για την ψηφιακή αφήγηση ιστοριών, κανόνες για υγιεινή διατροφή, ορολογία μαγειρικής, λεξιλόγιο τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων και χρήσεις βοτάνων και μπαχαρικών.
Ο Οδηγός είναι χρήσιμος σε επαγγελματίες που δουλεύουν με ευάλωτες ομάδες στόχου όπως πρόσφυγες, μετανάστες και άνεργοι, αλλά επίσης στον καθένα που θα ήθελε να αποκτήσει υγιεινές διατροφικές συνήθειες, όντας παράλληλα ανοιχτός στις εμπειρίες που προσφέρει το παραδοσιακό φαγητό.


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα healthnic.eu κατεβάστε τον Πρακτικό Οδηγό και την Εργαλειοθήκη και ενημερωθείτε για το πρότζεκτ. Παράλληλα παρακολουθήστε τις ψηφιακές ταινίες που δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων.

“HEALTHNIC Healthy and ethnic diet for inclusion” is a 2-year Erasmus+ funded project that promotes healthy eating based on traditional food from different ethnic cuisines. The main target groups come from various backgrounds including refugees, immigrants, long-term unemployed and indigenous groups, who wish to develop their food and cooking skills and interact in a multinational environment.

The coordinator of the project is the Vardakeios School of Hermoupolis (Syros, Greece), and partner organisations are: Danmar Computers LLC (Rzeszów, Poland), Diciannove Società Cooperativa (Genoa, Italy), ITT (Ireland) and Merseyside Refugee Support Network (Liverpool, UK).

The project “HEALTHNIC: Healthy and ethnic diet for inclusion” has been funded by the European Commission, the Greek National Agency I.K.Y within the Erasmus+ Programme Cooperation for Innovation & the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for adult education.

This project idea developed from the experience of the consortium’s partners working with multinational groups consisting of immigrants, refugees and local unemployed people in educational programs. The results of this work revealed that the direct and active involvement of individuals with different cultural backgrounds in activities such as cooking/language/ICT learning opens up a process of mutual empowerment and sharing of experiences, which in itself inspires inclusion.

In this context the project is based on a 3 level learning scheme:

BASIC FORMAL & INFORMAL EDUCATION (ICT, HOME ECONOMICS, NUTRITIONAL DIET);
MAINTENANCE OF CULTURE/HERITAGE OF PARTICIPANTS (FOOD CULTURE AND TRADITIONAL METHODS);
TRANSFERABILITY BETWEEN LOCAL COMMUNITIES AND NEWCOMER COMMUNITIES AS AN INDICATOR OF INTEGRATION.

Through this project, we develop a new educational based resource by setting up and running the “HEALTHNIC Workshops”.

The workshops enable participants to acquire basic skills such as home economics and healthy eating education, supported with food and nutrition glossaries and food preparation methods.

In addition, participants gain ICT skills and create information/educational digital stories focused on the knowledge gained of both food culture, traditions and healthy eating.

None of us has the perfect “national” diet, and each of our cultures has much to share, so we can learn from each other and create something new together.

A PRACTICAL GUIDE TO HEALTHNIC WORKSHOPS

We are really happy to present the Practical Guide to Healthnic Diet Workshops. The Healthnic Diet workshops give the opportunity to participants to acquire cooking, healthy eating, language, cultural awareness and ICT skills.
Download the Guide and find useful information that will help you organise a Healthnic Diet workshop:
• introduction on the participatory learning method
• activities on group building and cultural exchange
• social inclusion issues
• references on nutritional education
• home economics and active citizenship
• step by step instructions on how to organize a cooking workshop
• detailed instructions on digital storytelling activities that will involve participants
in the production of digital stories about food
At the end of the Guide, there are also six annexes that offer more information about digital storytelling, rules of nutritional diet, culinary terminology, food vocabulary, food safety and uses of herbs and spices.
The Guide is helpful to professionals working with vulnerable target groups such as refugees, immigrants and unemployed people but also to anyone that would like to acquire healthy eating habits by being open-minded to traditional food experience.

Visit healthnic.eu to download the Guide and the Toolkit and be informed about the project

en_USEnglish