Η Βαρδάκειος Σχολή ιδρύθηκε το 1872 και εγκαινιάστηκε το 1874 από τον Φιλολογικό Σύλλογο “Παρνασσός”  και τον Σύλλογο “Βύρων”. Σκοπός της ήταν να βοηθήσει με δωρεάν εκπαίδευση τα άπορα παιδιά και να καταπολεμήσει τον αναλφαβητισμό. Η Σχολή λίγα χρόνια αργότερα όπως και σήμερα σταμάτησε να υπάγεται σε κάποιο σύλλογο και αντ’ αυτού έχει Διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από 5 μέλη που ανανεώνονται κάθε 3 χρόνια. Οι αρχαιρεσίες γίνονται πάντα τον μήνα Μάρτιο. Το παρόν Συμβούλιο εκλέχτηκε από τις αρχαιρεσίες της 17ης Μαρτίου 2022.


en_USEnglish