Δελτίο Τύπου:
Σχέδιο δράσης ΚΑ2 ERASMUS+ PROGRAMME
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: 2017-1-EL01-KA204-036253
“HEALTHNIC: Healthy and ethnic diet for inclusion”

Η άμεση και ενεργή συμμετοχή των ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο σε μια κοινή δράση, όπως είναι η μαγειρική, μπορεί να οδηγήσει σε μια εποικοδομητική διαδικασία αμοιβαίας ενδυνάμωσης και ενσωμάτωσης. Με αυτήν τη λογική η Βαρδάκειος Σχολή σχεδίασε και συντονίζει, στα πλαίσια των προγραμμάτων του Erasmus+, ένα σχέδιο δράσης που απευθύνεται σε μετανάστες, πρόσφυγες και ανέργους που θα ήθελαν να γνωρίσουν την αξία των εθνικών παραδόσεων που σχετίζονται με το φαγητό και τις δυναμικές που δημιουργούν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, αποκτώντας παράλληλα βασικές δεξιότητες που ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και τη θέση τους στην αγορά εργασίας.
Μέσα απ`αυτή τη δράση οι εξυπηρετούμενοι θα δημιουργήσουν δεσμούς μέσα στην ομάδα, θα αναγνωρίσουν την αξία της πολυπολιτισμικότητας, θα υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, θα αποκτήσουν γνώσεις οικιακής οικονομίας, θα χρησιμοποιήσουν ψηφιακές εφαρμογές και θα υιοθετήσουν τον ρόλο του ενεργού πολίτη διαδίδοντας τα αποτελέσματα της δράσης στην τοπική κοινότητα.
Πιο συγκεκριμένα:
Μέσα από το σχέδιο δράσης “HEALTHNIC: Healthy and ethnic diet for inclusion” θα δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ένας μεθοδολογικός οδηγός για τη διοργάνωση εργαστηρίων «Healthnic» διατροφής και μια εργαλειοθήκη (toolkit). Όλο αυτό το υλικό θα είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε εκπαιδευτή θα ήθελε χρησιμοποιήσει αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο στην ομάδα που απευθύνεται.
Τα εργαστήρια «Healthnic» διατροφής θα περιλαμβάνουν τα θέματα της διατροφικής εκπαίδευσης, της βασικής ορολογίας σχετικά με τη διατροφή, της οικιακής οικονομίας και δραστηριότητες πολιτισμικών ανταλλαγών. Όλα αυτά θα καταγραφούν σε ψηφιακές ταινίες που θα δημιουργηθούν από τους εκπαιδευόμενους, έχοντας την ευκαιρία έτσι να εκπαιδευτούν και στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών.
Η πρώτη συνάντηση στα πλαίσια του σχεδίου δράσης πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2017 στο Bussoleno της Ιταλίας. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι πέντε οργανώσεων από την Ελλάδα (Βαρδάκειος Σχολή), την Ιρλανδία (ΙΤΤ), την Ιταλία (Diciannove), το Ηνωμένο Βασίλειο (ΜRSN) και την Πολωνία (Danmar Computers).
Η επόμενη διεθνής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο από τις 25- 30 Ιουνίου 2018 όπου και θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών προκειμένου να καταρτιστούν και να πραγματοποιήσουν αντίστοιχα εργαστήρια στις χώρες των οργανώσεων τους με τις προαναφερθείσες ομάδες-στόχου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο δράσης Healthnic
• επικοινωνήστε στο: vardakeios@gmail.com ,
• τηλεφωνήστε στο : 2281082573 ή
• επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook: Healthnic diet: Healthy and ethnic diet for inclusion.

elGreek