Η Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της ως εταίρος στο διετές διακρατικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα στα πλαίσια του Erasmus+ με τίτλο: “i DIGital Stories- Stories Educational Learning Facilities”. Συντονιστής της δράσης είναι η οργάνωση Diciannove Societa Cooperativa (Ιταλία) και εταίροι είναι: Anthropolis (Ουγγαρία), Danmar ComputersLLC (Πολωνία), Liverpool World Centre (Ηνωμένο Βασίλειο), Zoe Gestione Servizi Culturali Scarl (Ιταλία).

Για τη Βαρδάκειο Σχολή αυτή η συνεργασία έρχεται ύστερα από 11 χρόνια εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε διαγενεακές και πολυπολιτισμικές ομάδες και της δίνει τη δυνατότητα να διαδώσει αλλά και να επεκτείνει την εμπειρία της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η χρησιμοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης (Digital Story Telling) ως εκπαιδευτικό εργαλείο, όπου ενήλικες εκπαιδευόμενοι (έλληνες και μετανάστες) αφηγούνται την προσωπική τους “ιστορία”. Μέσω αυτού του εργαλείου οι εκπαιδευόμενοι έχουν έναν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της εκπαίδευσης, αντί να λαμβάνουν παθητικά πληροφορίες από τους εκπαιδευτές, διαμορφώνουν και αναπτύσσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος i DIGital Stories, ο βασικός θεματικός άξονας στον οποίο θα αναπτυχθούν τα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα είναι η εργασιακή κατάσταση (απασχόληση/ανεργία), απαντώντας στις τωρινές κοινωνικές ανάγκες, και στην ανάγκη να ακουστούν κοινωνικά φωνές (ανέργων, μεταναστών) που οι συνθήκες στην αγορά εργασίας μπορεί να τις θέτουν στο περιθώριο.

Κατά την υλοποίηση του διακρατικού προγράμματος i DIGital Stories θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

  • συγγραφή μεθοδολογικού οδηγού σχετικά με τη χρήση της Ψηφιακής Αφήγησης ως εκπαιδευτικό εργαλείο
  • κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού των εταίρων στη μέθοδο της Ψηφιακής Αφήγησης
  • εφαρμογή της Ψηφιακής Αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία των εταίρων, διοργάνωση σε τοπικό επίπεδο εργαστηρίων Ψηφιακής Αφήγησης
  • δημιουργία μιας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης (tool-kit) με την ανατροφοδότηση που θα προκύψει από την εφαρμογή του νέου εργαλείου
  • δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής κοινότητας με στόχο την ανταλλαγή σχετικών εκπαιδευτικών μεθόδων, πρακτικών και υλικών
  • εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση και διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού και των αποτελεσμάτων του προγράμματος
i DIGital
i DIGital
src="http://www.vardakeios.gr/uploads/2016/10/APserveImage
src="http://www.vardakeios.gr/uploads/2016/10/IMG_20160904_203648.jpg"

The project “I dig stories – Stories Educational Learning Facilities” has been funded by the Eu Commission, Indire Italian National Agency within the Erasmus+ programme Cooperation for innovation & the exchange of good practices, Strategic Partnerships for adult education.
This project idea evolved from the needs analysis of a Eu population ever evolving under the contribution from new populations, arriving or in transit, & for the large diffusion of digital media.
We developed a project that unities the new digital educational tools with the amusement for the discover of the emotional & creative groups dynamics, which allow the participants to emerge from their condition of social invisibility.
We are in fact truly convinced that giving back dignity to individuals is a basic & substancial step to build up any possible pathway to inclusion.
Subsequently, we decided that Digital StoryTelling (DST) was the tool to cover these needs & succeed our aims. DST refers to a short form of digital film-making that allows everyday people to share aspects of their life story. DST is a relatively new term which describes the new practice of ordinary people who use digital tools to tell their personal ‘story’, presented in compelling and emotionally engaging formats.
One can define digital storytelling as the process by which diverse people share their life story & creative imaginings with others, over the web & other electronic distribution systems. In DST participants take an active role in learning, rather than passively receiving information; they become knowledge creators, producers, editors, evaluators & knowledge inter-actors.

i DIGital
i DIGital
Μελέτη ελληνικών
Μελέτη ελληνικών
Μελέτη ελληνικών
elGreek