doitbetter

Το Let`s do it better! είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Δια βίου μάθησης Grundtvig Programme της Ε.Ε.

Το Let`s do it better! έχει σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας ώστε να δυναμώσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας μεταξύ τωνμαθητών.

Τα καθήκοντα αυτά, αν και διαφορετικά σε κάθε οργανισμό, συμβάλλουν στην εξάλειψη του προβλήματος του κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα από μια πολυμερή ανταλλαγή εμπειριών, σχεδιάζουμε τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας για τους μαθητές ως αντιπροσωπευτικό μέρος των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Το έργο έχει ως στόχο να προτείνει και να προωθήσει τη δημοφιλή μη τυπική εκπαίδευση ως εργαλείο για την ενδυνάμωση της ομάδας στόχου και συνεπακόλουθα για την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στόχος μας είναι να μάθουμε ο ένας από τον άλλο και να μοιραστούμε βέλτιστες πρακτικές, δουλεύοντας στη χώρα των εταίρων και κατά τη διάρκεια διεθνών συναντήσεων. Οι συναντήσεις σε διάφορες χώρες που συμμετέχουν θα μας επιτρέψουν να γνωρίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την άτυπη εκπαίδευση και να μάθουμε αμοιβαία ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με την κατάρτιση των ενηλίκων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και προέρχονται από τα περιθώρια της κοινωνίας.

Θέλουμε να οικοδομήσουμε έναν οδηγό “καλών πρακτικών”,σχετικά με τις μεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στους ανθρώπους της εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης για την εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από περιθωριακά κοινωνικά περιβάλλοντα. Θα είμαστε επίσης σε θέση να παρακολουθήσουμε παρόμοιες οργανώσεις σε δράση και να μάθουμε πώς να ασχοληθούμε με δραστηριότητες που είναι πολύ παρόμοιες με τις δικές μας, συναντώντας τις οργανώσεις των εταίρων αλλά και άλλες οργανώσεις που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά βρίσκονται στις χώρες των εταίρων. Αυτό είναι σίγουρα μια προστιθέμενη αξία σε αυτό το έργο. Θα μοιραστούμε τις γνώσεις για βελτίωση των δραστηριοτήτων μας και την ενίσχυση της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών για τους κοινωνικά αποκλεισμένους ανθρώπους.

Τρία διεθνή σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι Ευρωπαίοι Εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να μοιραστούν καλές πρακτικές στον τομέα της μη- τυπικής εκπαίδευσης.
Η Πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Γένοβα (Ιταλία) τον Οκτώβριο του 2011 διοργανωμένη από τους συντονιστές του προγράμματος LA COMUNITÀ, η δεύτερη τον Ιούνιο του 2012 στη Νίκαια της Γαλλίας με διοργανώτρια την οργάνωση Agora Nice-Est και η τρίτη τον Μάιο του 2013 στο Μπαρτίν της Τουρκίας με διοργανώτρια την Provincial Directorate of National Education.

Βίντεο με πρότζεκτ της Βαρδακείου για το Let`s do it better 2012-13

unnamed

Grundtvig Workshop

“Learning the Greek language and Greek culture through the eyes of immigrants/Greek as a foreign language A2-B1 level”

Workshop Dates: 17/06/13 -26/06/13

Host organisation: Vardakeios School of Hermoupolis

Workshop language: Greek, English

Expected number of participants: 15

Target group: Adults who speak Greek at A2 or B1 level and would like to attend a language course accompanied by cultural activities. It is also intended for immigrants and staff of organisations working with immigrants and for those who would like to participate in a workshop that can be seen as “ good practice”.

Main activities/ programme of the Workshop:

The workshop aims to acquaint participants with the Greek language and Greek culture through an intercultural way. The key factor of the workshop is the students (immigrants) of the host organisation, which accompany the language lessons with activities such as cooking, storytelling, traditional dance, Greek songs, trekking, visits to museums and archaeological sites, and local crafts. Through these activities participants will learn the Greek language and Greek culture, but will also have the opportunity to contribute to building the European dimension and becoming carriers of the culture of their country. And all this will take place on an island which back in the 19th century was a crossroad of cultures with the capital of Ermoupolis being the city that first revealed the bourgeoisie of the country. In this place where Catholics and Orthodox christians coexist harmoniously until now, the idea of ​​multiculturalism has become a way of life. Vardakeios School, the host organisation, reflects this idea because its adult students come from all over the world.

Expected results:

The participants will gain a basic knowledge of the Greek language, will be acquainted with Greek culture through their contact with the culture of a Cycladic island, will interact with countries and languages ​to build a European dimension. They will also have the opportunity to participate in “good practice” related to immigrants.

Finances: The workshop is financed by Grundtvig Lifelong Learning Agency of the European Commission

elGreek