Η σχολή αυτή κρατάει την Ιστορία της από το 1874 και συνιδρύθηκε από τον φιλολογικό σύλλογο “Παρνασσός”  και τον σύλλογο “Βύρων”. Σκοπός της ήταν να βοηθήσει με δωρεάν εκπαίδευση τα άπορα παιδιά και να καταπολεμήσει τον αναλφαβητισμό του Συριανού λαού. Η σχολή λίγα χρόνια αργότερα όπως και σήμερα σταμάτησε να υπόκειται σε κάποιο σύλλογο και αντ’ αυτού έχει Διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από 5 μέλη που ανανεώνονται κάθε 3 χρόνια. Οι αρχαιρεσίες γίνονται πάντα τον μήνα Μάρτιο. Το παρόν Συμβούλιο εκλέχτηκε από τις αρχαιρεσίες της 17ης Μαρτίου 2013. Από πάντα είχε τους καλύτερους Εκπαιδευτές ελληνικής γλώσσας πλέων και ξένων γλωσσών όπως γαλλικών και ρωσικών.  


elGreek