Το Δ.Σ. της Βαρδακείου Σχολής εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τα μέλη της Σχολής. Οι αρχαιρεσίες γίνονται πάντα τον μήνα Μάρτιο. Το παρόν Συμβούλιο εκλέχτηκε από τις αρχαιρεσίες της 17ης Μαρτίου 2013.

Πρόεδρος: Μαρία Γιατράκου
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Παγώνης
Γραμματέας: Ελένη Πιτταρά
Ταμίας: Αντώνιος Ζαγανάς
Έφορος: Σωτήριος Φραγκίδης

The Board of Directors of Vardakeios School is  elected every three years by the members of the School.  The current Council was elected by the elections of March 17, 2013.

President: Maria Yatrakou
Vice President: Andreas Pagonis
Secretary: Eleni Pittara
Treasurer: Antonios Zaganas
Curator: Sotirios Fragkidis