Το Δ.Σ. της Βαρδακείου Σχολής εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τα μέλη της Σχολής. Οι αρχαιρεσίες γίνονται πάντα τον μήνα Μάρτιο. Το παρόν Συμβούλιο εκλέχτηκε από τις αρχαιρεσίες της 17ης Μαρτίου 2013.

Πρόεδρος: Μαρία Γιατράκου
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Παγώνης
Γραμματέας: Ελένη Πιτταρά
Ταμίας: Αντώνιος Ζαγανάς
Έφορος: Σωτήριος Φραγκίδης

elGreek