Το Δ.Σ. της Βαρδακείου Σχολής εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τα μέλη της Σχολής. Οι αρχαιρεσίες γίνονται πάντα τον μήνα Μάρτιο. Το παρόν Συμβούλιο εκλέχτηκε από τις αρχαιρεσίες της 31ης Μαρτίου 2022.

Πρόεδρος: Αντώνιος Ζαγανάς
Αντιπρόεδρος: Μαρία Γιατράκου
Γραμματέας: Γεωργία Βαρελά
Ταμίας: Ελένη Παπαγούνα
Έφορος: Καρμελίνα Δαρζέντα

elGreek