Η Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης λειτουργεί από το 1874 και ιδρύθηκε από  το Φιλολογικό Σύλλογο Αθηνών «Παρνασσός» και τον σύλλογο Βύρων. Είχε ως σκοπό την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού με την προσφορά δωρεάν εκπαίδευσης στα γράμματα και τις τέχνες. Όντας από τους πρώτους συνεταιρισμούς που ιδρύθηκαν προσπάθησαν να ανακουφίσουν και να δώσουν ελπίδα στον Συριανό λαό με αυτή την ενέργεια τους, να εκπαιδεύσουν τα φτωχά παιδιά στις έξι τάξεις του δημοτικού. Τα μαθήματα γίνονται νυχτερινά για να μπορούν όλοι να παρακολουθούν μετά τη δουλειά. Επίσης δωρήθηκαν στην Σχολή για αρχή 600 βιβλία, μερικοί μαυροπίνακες και άβακες, φάρμακα. Παράλληλα ένας ιατρός και αρκετοί καθηγητές προσέφεραν τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς.

Το έτος 1889 αποτελεί σταθμό στην Σχολή, καθώς αλλάζει ο τρόπος διοίκησης σε πενταμελές συμβούλιο με τους συνεταιρισμούς να υποβοηθούν χρηματικά την Σχολή Απόρων Παίδων. Παράλληλα με τους παίδες ιδρύθηκε Σχολή απόρων Γυναικών που εκπαίδευε αυτές στα χειροτεχνήματα όπως πλέξιμο και ραπτική και άλλα είδη τα οποία και πουλούσαν για να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα. Στους παίδες όπως και στις γυναίκες δόθηκε δωρεάν περίθαλψη, κάλυψη βασικών αναγκών και εξόδων όπως και φάρμακα και εμβόλια.

Το 1915 μαθαίνουμε από την ανανέωση του καταστατικού ότι υπήρχαν κάποιες εσωτερικές αλλαγές στη διοίκηση και ότι το τμήμα απόρων Γυναικών δεν υπήρχε πια.

Το 1938 με δωρεά του ευεργέτη Ιωάννη Βαρδάκα (4.000.000 δρχ.) έγινε ριζική ανακαίνιση και επισκευή του κτιρίου της Σχολής και γι` αυτό το λόγο ονομάστηκε Βαρδάκειος Επαγγελματική και Νυχτερινή Σχολή Ερμουπόλεως.


Δείτε ένα βίντεο για την ιστορία και την παρούσα δράση της Σχολής

elGreek